Privacyverklaring

Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene aanwijzingen

In de volgende aanwijzingen krijgt u een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in onze onder deze tekst uiteengezette 

Privacyverklaring.

Registratie van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?

De verwerking van de gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Diens contactgegevens kunt u vinden in het impressum van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld, doordat u ze aan ons meedeelt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gegevens, die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen, als u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van oproepen van de pagina). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website oproept.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een probleemloze toegankelijkheid van de website mogelijk te maken. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker van de site te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U mag bovendien verzoeken om deze gegevens te rectificeren, te blokkeren of te wissen. Hiervoor en voor overige vragen over het thema privacy kunt u op elk moment contact opnemen met het adres, dat in het impressum vermeld staat. Bovendien heeft u een rechts van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Tijdens uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt doorgaans op anonieme basis plaats; aan de hand van het surfgedrag kan uw persoon niet vastgesteld worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u in deze privacyverklaring over de mogelijkheden tot bezwaar.

 

Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.

Als u gebruikmaakt van deze website, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat bij het verzenden van gegevens via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) de veiligheid van uw gegevens niet gegarandeerd kan worden. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van gegevens op deze website is:

IMG Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH
Am Alten Theater 6
39104 Magdeburg
Telefoon: +49 391 568 99 0
E-mail: welcome@img-sachsen-anhalt.de 

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen etc.).

Recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op gegevenbeschermingswetten heeft de betrokkene bovendien het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat Saksen-Anhalt:

Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt
Leiterstraße 9
39104 Magdeburg
poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de 

Een lijst van alle functionarissen voor gegevensbescherming van de deelstaten en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij het nakomen van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare, machinaal leesbare vorm aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen. Als u wilt dat de gegevens direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, dan gebeurt dit alleen indien dit technisch uitvoerbaar is.

Informatie, blokkering, wissing

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor overige vragen over het thema persoonsgegevens kunt u op elk moment contact opnemen met het adres, dat in het colofon vermeld staat.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze organisatie een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

Dhr. Matthias Kunert
cubeoffice GmbH & Co. KG
Fichtestr. 29a
39112 Magdeburg

Telefoon: +49 391 61128-0
E-mail: datenschutz@cubeoffice.de 

Registratie van gegevens op onze website

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de verzending van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de pagina zendt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit, dat in de adresregel van de browser niet "http://" maar "https://" staat en aan het symbool van het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorzendt, niet door derden worden meegelezen.

Cookies

Onze internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen door uw browser.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat, tot u deze wist. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de plaatsing van cookies en cookies alleen in het individuele geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de winkelmandfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd leveren van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Vernieuw cookie-instellingen | weiger alle cookies

Serverlogbestanden

Door de provider van de pagina's wordt automatisch informatie verzameld en opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden, die automatisch door uw browser aan ons worden verzonden. Dit betreft:

  • type en versie van de browser
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de oproepende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere informatiebronnen samengevoegd.

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f AVG, waarin de verwerking toegestaan wordt voor de behartiging van de gerechtvaardige belangen van ons als verantwoordelijke. Ons belang hierbij is: Het bekend maken van onze organisatie in het openbaar, adverteren in eigen zaak, informatie over ons dienstverleningsspectrum en ondersteuning bij het smeden van zakelijke contacten door middel van publicatie van geschikte contactmogelijkheden voor geïnteresseerden en zakenpartners, verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van ons informatieaanbod.

Plug-ins en tools

Google web fonts

Deze pagina maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor ontvangt Google de informatie dat onze website via uw IP-adres opgeroepen werd. Het gebruik van web fonts van Google geschiedt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze internetpagina's. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Als uw browser web fonts niet ondersteunt, dan zal uw computer een standaard lettertype gebruiken.

Meer informatie over webfonts van Google vindt u op developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Inhoud delen via plug-ins (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

De inhoud op onze pagina's kan worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+ als de gebruiker bij een van de sociale netwerken is aangemeld. Wij bieden deze sharing-tools aan om de bekendheid van ons internetaanbod te verhogen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 punt f AVG.

Facebook-plug-ins (Like & Share-knop)

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, opgenomen. De plug-ins van Facebook herkent u aan het Facebooklogo of aan de "Like-knop" ("Vind ik leuk") op onze pagina. Een overzicht van de plug-ins van Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebookserver. Facebook ontvangt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze pagina heeft bezocht. Als u de Facebook "Like-knop" aanklikt terwijl u op uw Facebookaccount aangemeld bent, kunt u de inhoud van onze pagina's naar uw Facebookprofiel linken. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's de inhoud van de doorgezonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook niet kennen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://www.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, dan dient u zich af te melden van uw Facebook-gebruikersaccount.

Twitter-plug-in

Op onze pagina's zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden door de firma Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie "re-tweet" worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw Twitteraccount en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's de inhoud van de doorgezonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter niet kennen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/privacy.

Uw privacyinstellingen bij Twitter kunt u wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Google+ plug-in

Onze pagina's maken gebruik van functies van Google+. Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Registratie en doorgifte van informatie: Met behulp van de Google+-knop kunt u informatie wereldwijd openbaar maken. Via de Google+-knop krijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat de informatie op dat u voor inhoud een +1 heeft gegeven en ook de informatie over de pagina, die u bij het klikken op +1 heeft bekeken. Uw +1 kunnen als aanwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Googlediensten worden weergegeven, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Googleprofiel, of op andere plaatsen op websites en in advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Googlediensten voor u en andere gebruikers te verbeteren. Om de Google+-knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Googleprofiel nodig, dat minimaal de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Googlediensten gebruikt. In veel gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij het delen van inhoud via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Googleprofiel kan aan gebruikers worden getoond, die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie over u beschikken.

Gebruik van de geregistreerde informatie: De informatie die u ter beschikking stelt, wordt gebruikt voor de hierboven beschreven gebruiksdoelen. Daarnaast wordt zij gebruikt volgens de geldende privacybepalingen van Google. Google publiceert mogelijk samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers of geeft deze aan gebruikers en partners door, zoals bijvoorbeeld publishers, adverteerders of verbonden websites.

XING-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk XING. Aanbieder is de firma XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Zodra u een van onze pagina's met functies van XING oproept, wordt een verbinding tot stand gebracht met servers van XING. Persoonsgegevens worden daarbij voor zover wij weten niet opgeslagen. In het bijzonder worden er geen IP-adressen opgeslagen en wordt het gebruikersgedrag niet geanalyseerd.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de privacyverklaring van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Instagram-plug-in

Op onze pagina's zijn functies van de dienst Instagram opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bij uw Instagram-account aangemeld bent, kunt u door op de Instagram-knop te klikken de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's de inhoud van de doorgezonden gegevens en het gebruik ervan door Instagram niet kennen.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde pagina YouTube. Exploitant van de pagina's is de firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van onze pagina's met een plug-in van YouTube bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld, welke van onze pagina's u bezocht heeft.

Als u aangemeld bent op uw YouTube-account, dan stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door u van uw YouTube-account af te melden.

Wij maken gebruik van YouTube om onze internetpagina's aantrekkelijker weer te geven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Piwik-statistieken

Wij gebruiken op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid1 punt. f AVG (d.w.z. Belang aan de analyse, optimalisering en gebruiksvriendelijke werking van ons online aanbod) Piwik, een open-source-software voor statistische evaluatie van de gebruikerstoegang. Piwik maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. Daarvoor wordt de door het cookie verzamelde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

De door het cookie verzamelde informatie over het gebruik van deze website worden niet aan derden doorgegeven. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken

U kunt analyse door Piwik ook hier afwijzen:

Contact

IMG - Investitions- und Marketing­gesellschaft Sachsen-Anhalt mbH
Am Alten Theater 6
39104 Magdeburg

Tel.: +49 391 - 568 99 80
Fax: +49 391 - 568 99 51

tourismus@img-sachsen-anhalt.de

Information

Ma-Do: 09:00–17:00 / Vr: 09:00–16:00

Aankomst